اره شارژی ماکیتا یکی از بهترین محصولات شرکت ماکیتا می‌باشد که بسیار جای خود را در دل فنی کار های حرفه ای کرده است و بسیار خوش فروش می‌باشد این اره شارژی بسیار خوش دست و راحت است که مصرف کننده از کار کردن با این دستگاه احساس خستگی نمی کند .