اور فرز دستگاهی مناسب نجار کاران عزیز اور فرز دیوالت بسیار سبک و حمل نقل آن آسان می باشد برای کسانی که بخواهند به طور سیار ازش استفاده کنند گزینه مناسبی است .