اور فرز ماکیتا دستگاهی برای نجار کار های عزیز می باشد در صفحه پایین مشخصات دستگاه آور فرز را برای شما عزیزان گذاشته ایم….