بکس شارژی دیوالت دو کاره :

بکس شارژی دو کاره یک دستگاه بسیار مناسب و بصرفه چون هم کار بکس شارژی را انجام می دهد هم دریل شارژی بسیار قوی می باشد و 88 ولت است …..