دریل شارژی دیوالت قدرتمند ترین دریل شارژی می باشد که برای کار های صنعتی و در کارخانه های بزرگ از آن استفاده می کنند یکی از محصول های مارک معتبر دیوالت می باشد