دریل شارژی دیوالت یکی:

از بهترین ها می باشد که منزل و حتی کارخانه ها هم به دلیل قدرت زیاد و سبک بودن آن ازش استفاده میشه دارای سویچ گازی می باشد که شما در حین سوراخ کاری به راحتی می‌توانید سرعت دریل را تنظیم کنید .