دریل شارژی ماکیتا :

توان دریل شارژی ماکیتا 21 ولت بوده و از قابلیت قدرتی سرعتی که قدرتی برای جاه های بسیار سفت  استفاده میشه و سرعت دستگاه کم میشه و سرعتی برای جاه های متناسب با سرعت بیشتری کار صورت میگیره …..