سشوار صنعتی خوارک کار های مثل چسپاندن ورقه ، خم کردن لوله های پلاستیکی ، برداشتن روکش و صنایع دستی و ….. می باشد

فروشگاه صالحی تولز بهترین سشوار صنعتی را برای شما موجود کرده با بهترین کیفیت 👇👇