سنباد لرزان یک دستگاه بسیار کاربردی برای نجاران می باشد که قدیم برای سنباده زنی بسیار وقت میبرد تا صورت می گرفت اما امروزه با استفاده از سنباد لرزان بسیار سریع کارشان صورت می گیرد…..