برسی دیمر کاشی دیوالت :

ویبر شارژی ( کاشی) دیوالت یکی از بهترین انتخاب ها برای فنی کاران کاشی که کار آن ها را آسان کرده و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید وزن ویبر شارژی دیوالت بسیار کم بوده اما خیلی محکم که با استفاده از آن احساس خستگی نمی کنید .

دیمر دار و 18 ولت می باشد .