کارواش دینامی ماکلتا گزینه ای بسیار مناسب و بصرفه  اقتصادی می باشد شلنگ آن 6 متری و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید بسیار قدرتمند می باشد که پرتاب آب آن 8 متری است ……..